A zrazu sa svet spomalil…

A zrazu sa svet spomalil. Továrne stíchli, na cestách ubudlo áut, predajne ostali zatvorené, kultúra sa vytratila z každodenného života. Krajiny zatvárali svoje hranice, v autobusoch bolo iba zopár cestujúcich a z oblohy zmizli lietadlá. Deti prestali chodiť do škôl a dospelí do práce. Utíchla aj vrava v mestách a na dedinách. Ľudia chodili jednotlivo po uliciach so zahalenou tvárou.

Za toto všetko bol zodpovedný nepriateľ. Malý, len pod mikroskopom viditeľný vírus, ktorý dostal pomenovanie koronavírus COVID 19. Po svete sa začal nekontrolovateľne šíriť z Číny. Dostal sa do každého kúta našej planéty a spôsoboval nemalé problémy nám všetkým. Plné ruky práce mali predovšetkým zdravotnícke organizácie, zariadenia a ľudia v nich pracujúci. Snažili sa tento zákerný vírus poraziť zo všetkých síl. Lekári, zdravotné sestry a celý nemocničný personál sa starali o nakazených pacientov, ktorých každým dňom pribúdalo. Výskumníci a odborní pracovníci celého sveta hľadali protilátku, ktorá by bola účinná a zabránila by jeho ďalšiemu šíreniu. Na pomoc prišla aj armáda a policajné zložky. Všetci sa spojili. Aj bežní ľudia sa pridali k tomuto boju. Viac sa navzájom o seba starali a pomáhali si. Boli voči sebe ohľaduplnejší a milší.

A zrazu sa svet spomalil. Rodičia a deti začali tráviť spolu viac času. Deti pomáhali s domácimi prácami, z mamičiek a oteckov sa stali zastupujúci učitelia. Trpezlivo im vysvetľovali učivo a pomáhali s domácimi úlohami. Hrali sa spolu a chodievali častejšie do prírody. Rozhovory rodičov a detí boli na dennom poriadku a situácia v rodinách bola pokojnejšia.

A zrazu sa svet spomalil. Na cestách ubudlo áut, autobusov. Lietadlá nelietali po oblohe, lode sa neplavili po mori a veľké či menšie fabriky prestali do ovzdušia vypúšťať škodlivé látky. Z veľkých miest sa stratil smog a ľudia možno po dlhšom čase uvideli modrú oblohu. Rieky, jazerá a moria sa vyčistili a znova sa v nich objavil život. Lúky sa zazelenali, rozkvitli a  pokojne sa na nich pásol dobytok. Pohľad na našu planétu z orbity určite uchvátil kozmonautov vesmírnej stanice.

A zrazu sa svet spomalil. Láska, pokoj, pohoda, pomoc, ohľaduplnosť, čistá a nezničená príroda – toto všetko by som si prial aj do budúcnosti. Nielen pre naše malé Slovensko v strede Európy, ale pre celý svet. Sú to hodnoty, ktoré by mali byť dôležité pre súčasnú, ale aj budúcu generáciu na našej Zemi.

Peter URBAN, 13 rokov, 7.A / ZŠ Severná 21, Moldava nad Bodvou