S rodinou v lese

Pre mňa sú hrdinami moji rodičia, vezmú nás do prírody, nech nie sme len doma.