Čakanie na otvorenie hraníc

Takmer všetci otcovia, manželia, priatelia museli počas koronavírusu odísť do zahraničia na dlhšiu dobu, aby sa naspäť nemuseli vracať do štátnej karantény. Obetovali mesiace, týždne, hodiny, minúty, sekundy pre robotu. Ja mám tiež môjho hrdinu stále preč a veľmi sa teším, keď ho znova uvidím. Každí z nás čaká na niečo alebo na niekoho. Potešme sa navzájom. Vážme si jeden druhého a tešme sa s maličkostí.