Snívam o čistej Zemi

Zem – existuje len jedna jediná,

s ľudským životom nie je už planéta iná.

Počas koronavírusovej krízy si oddýchla,

od ľudskej záťaže si na chvíľu vydýchla.

Po hmotných veciach sa dopyt a ponuka znížila,

avšak radosť Zeme sa priamo úmerne zvýšila.

Ožil aj lesný či morský svet,

aj vzácne druhy, ktorých mnoho niet.

Snívam o čistej Zemi, prírode,

aby nik nenechal nič na náhode.

Snívam o Zemi, ktorú si bude každý vážiť

a svojím prístupom ju už nebude ťažiť.

“Zrkadlový” obraz

Koronavírus zmenil myslenie dnešných detí. Na jednej strane pred koronavírusom stále fungovali na tabletoch, mobiloch, potom sa prostredníctvom IT technológií začali vzdelávať, no na druhej strane si viac vážili stretnutie s inými deťmi .

Anjel? “Anjelka”?

Počas koronavírusu som si uvedomila, že každí z nás máme svojho anjela. Nikto z nás nevie ako vyzerá a možno aj niekto vie. Je na každom z nás ako si svojho anjela predstavíme. Môže to byť aj osoba (mama, manžel, priateľ, otec, dedko, lekár, učiteľ, …) alebo nejaká predstava toho osobného anjela. Ja som si toho svojho znázornila aspoň takto. Predstave sa medze nekladú.

Nádej v ruži

Tak ako ruža rozkvitá a potom odkvitá, tak sme sa aj my, bežní ľudia, prispôsobili koronavírusu a jeho “obmedzeniam (začali sme nosiť rúška, dodržiavať odstupy, dezinfikovať ruky a priestranstvá, …). Nech táto ruža prinesie ešte lepšie začiatky po COVID-19.

Stromček šťastia

Počas koronavírusu som si uvedomila, že rodina by mala držať “pokope”. Tento stromček nech je symbolom silnej rodiny, ktorá každý deň znáša a prekonáva rôzne prekážky v živote.
Mgr. Michaela Duhančíková, učiteľka, ZŠ Severná 21, Moldava nad Bodvou

Čakanie na otvorenie hraníc

Takmer všetci otcovia, manželia, priatelia museli počas koronavírusu odísť do zahraničia na dlhšiu dobu, aby sa naspäť nemuseli vracať do štátnej karantény. Obetovali mesiace, týždne, hodiny, minúty, sekundy pre robotu. Ja mám tiež môjho hrdinu stále preč a veľmi sa teším, keď ho znova uvidím. Každí z nás čaká na niečo alebo na niekoho. Potešme sa navzájom. Vážme si jeden druhého a tešme sa s maličkostí.

“Uzatvorená”

K tomuto obrázku sa hodí citát od Antoine de Saint-Exupéry: “Dobre vidíme iba srdcom, to hlavné je očiam neviditeľné.”

V uplynulých mesiacoch nastali zmeny,

úplne inú chuť život nabral,

medzi ľuďmi sa vytvorili akési steny,

avšak možno niekomu ten čas niečo dal.

Bežný nákup každý deň,

zúžil sa raz za týždeň.

Najnovšie trendy sa vymykali účelu,

veď nebolo kde ísť ani v nedeľu.

Chvíle s rodinou tvorili základ,

predtým na to nebol čas,

akosi sa zmenšil povinností náklad,

obzrel sa späť každý z nás.

Mnohé problémy určite vznikli,

no vzájomnosť a pomoc spolu kvitnú,

len na ľudské dobro by sme si radi zvykli,

musíme veriť, že starosti pominú.

A čo si prajem do budúcnosti?

Nič vážne. Len viac krásnej ľudskosti.

Oddych v prírode