Čo si prajem do budúcnosti?

V uplynulých mesiacoch nastali zmeny,

úplne inú chuť život nabral,

medzi ľuďmi sa vytvorili akési steny,

avšak možno niekomu ten čas niečo dal.

Bežný nákup každý deň,

zúžil sa raz za týždeň.

Najnovšie trendy sa vymykali účelu,

veď nebolo kde ísť ani v nedeľu.

Chvíle s rodinou tvorili základ,

predtým na to nebol čas,

akosi sa zmenšil povinností náklad,

obzrel sa späť každý z nás.

Mnohé problémy určite vznikli,

no vzájomnosť a pomoc spolu kvitnú,

len na ľudské dobro by sme si radi zvykli,

musíme veriť, že starosti pominú.

A čo si prajem do budúcnosti?

Nič vážne. Len viac krásnej ľudskosti.