Ďakujeme hospodárom, ktorí sa starali o čerstvé ovocie…