Kontakt

Veľa z nás, keď sme sa nemohli stretávať so známymi a kamarátmi, sme si volali a to je zobrazené na tomto obrázku.