Korona kríza – báseň

Korona postihla svet,

lieku na ňu nikde niet.

Dospelí strácajú zamestnanie,

deti majú online dištančné vzdelávanie.

Nikto nevie, čo bude ďalej,

nikto nič netuší, zostáva nádej.

Zostáva nádej pre lepšie časy,

svet sa po tomto zlepšiť musí.

Situácia sa zlepšuje,

vláda opatrenia uvoľňuje.

Od 1. júna sú decká v školách,

po večeroch sú ponorené v knihách.

Dospelí znovu nastúpili do práce,

či nás vírus znova napadne, je otázne.

Tak prosím zostaňme zodpovední,

ak chceme, aby bol svet do normálu obnovený.

Monika Hronecová, 13 rokov, 7.A / ZŠ Severná 21, Moldava nad Bodvou