Krásne miesta

Jarné aj letné dni, v rúškach musia byť.

Mama, papa, brat a ja,

nosíme ich veľmi veľa.

Čo sa to tu u nás deje,

pýtame sa každý večer.

Sľuby stále počúvame,

že po korone už bude dobre.

Pôjdeme aj na výlet

po Slovensku celý deň.

Nech sme všetci stále spolu,

u nás doma na Slovensku.

Uvidíme krásne miesta,

aké nikto iný nemá.

Gréta Sýkorová, 1.B, ZŠ Severná,Moldava nad Bodvou