Snívam o čistej Zemi

Zem – existuje len jedna jediná,

s ľudským životom nie je už planéta iná.

Počas koronavírusovej krízy si oddýchla,

od ľudskej záťaže si na chvíľu vydýchla.

Po hmotných veciach sa dopyt a ponuka znížila,

avšak radosť Zeme sa priamo úmerne zvýšila.

Ožil aj lesný či morský svet,

aj vzácne druhy, ktorých mnoho niet.

Snívam o čistej Zemi, prírode,

aby nik nenechal nič na náhode.

Snívam o Zemi, ktorú si bude každý vážiť

a svojím prístupom ju už nebude ťažiť.