Z lásky

Sofia Martoníková, IV.B, 10 rokov,ZŠ Severná 21, Moldava nad Bodvou