Zlá korona

Sophia Vávrová, 8 rokov, II.A, ZŠ Severná 21, Moldava nad Bodvou