Zmena

Podávanie rúk ako sme ho poznali už neexistuje a ak si naozaj chceme podať ruky, tak len s rukavicami na rukách.